สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า

 

ปศอ. ฟากทา

นายอนนต์ นันทแลบ

สัตวแพทย์อาวุโส

ปศุสัตว์อำเภอฟากท่า

 

ชำนาญ 

นายชำนาญ ยะขาว

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(พนักงานราชการ)

 

 

 

 

 

นางคำหล้า  ยะขาว

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์