“ปศุสัตว์อุตรดิตถ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน และอำเภอฟากท่า

                 วันที่ศุกร์ที่ 1๘ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสัตวแพทย์ชัยนาท  แสนยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอทองแสนขันแลพอำเภอฟากท่า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า บริการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน ณ วัดโคกงาม ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ) ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส จำนวน ๓๘  ตัว และ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ) ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส จำนวน ๔๐  ตัว รวมจำนวน ๗๘ ตัว