นายชัยนาท  แสนยศ 

ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

มอบหญ้าพระราชทานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่อำเภอฟากท่า ปี 2566
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00น. นายชัยนาท แสนยศ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างเหมา...
No result...