S 8831257

                 

                 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย สพ.ญ.กิติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2561 โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

   

1159199

1159204

1159196