โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

                วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565  น.สพ.ชัยนาท แสนยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยดำเนินการพร้อมกับส่วนกลางจากศูนย์ราชการ
               กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานีและส่วนภูมิภาคทั้ง 77 จังหวัด ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการฯ

               เป้าหมายรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่าตัดทำหมัน 506 ตัว ฉีดวัคซีน 645 ตัว และมีสถานพยาบาลสัตว์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 แห่ง ผลการปฏิบัติงานในวันนี้ ดังนี้

             1.ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รวม 72 ตัว ได้แก่ สุนัขเพศเมีย 17 ตัว สุนัขเพศผู้ 12 ตัว แมวเพศเมีย 28 ตัว และแมวเพศผู้ 15 ตัว               

             2.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว รวม 70 ตัว

                              # ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #