2222

 

                เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

                น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

              ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

                 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์