“ปศุสัตว์อุตรดิตถ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

                 วันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า บริการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน ณ วัดจอมคีรี หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทำหมันสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส ทั้งหมดจำนวน 46 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 8 ตัว (เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 5 ตัว) และแมว จำนวน 38 ตัว (เพศผู้ 20 ตัว และเพศเมีย 18 ตัว)