สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล

 

นายอนนท์  นันทแลบ

สัตวแพทย์อาวุโส

ปศุสัตว์อำเภอลับแล

 

พนธตร

นายพันธิตร  ผลประดับวงศ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(พนักงานราชการ)

 

นางราตรี  มีเชย

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

(พนักงานราชการ)

  

นางสาวกาญจนา อินมา

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์