วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 สัตวแพทย์หญิงกิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

       โดยปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์ และประชาชนทั่วไป และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันรวมทั้งสิ้น 68 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 34 ตัว (เพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 24 ตัว) และแมว 34 ตัว (เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 25 ตัว)

 

 

 

 

“ปศุสัตว์อุตรดิตถ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

                 วันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า บริการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน ณ วัดจอมคีรี หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทำหมันสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส ทั้งหมดจำนวน 46 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 8 ตัว (เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 5 ตัว) และแมว จำนวน 38 ตัว (เพศผู้ 20 ตัว และเพศเมีย 18 ตัว)

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 3 of 5